Førstkomande helg, 8.-10. januar vert det arrangert nyårsmøte av Nordhordland Indremisjon på Frekhaug! Her er det eige opplegg for borna, og god undervisning for dei vaksne. I tillegg vert det servert gode måltid, og tid til sosialt samvær!

Det vert difor ikkje storsamling søndag 10. januar, men vi oppfordrar alle til å reise til Frekhaug!

Sjå nhindremisjon.no for detaljert program!

Vi ser fram mot den årlege møteveka i høstferien, og dette året treng vi ikkje vente så lenge som vi pleier! Møtene er flytta til første helga i ferien: Fredag 2. oktober - Mandag 5. oktober - kvar kveld kl 19.30.

LUK står som arrangør av møtedagane, og lagar til møter som passar både for gamal og ung. Dette er ein unik anledning til å vere saman alle generasjonar.

Talarane vert skifta ut kvar kveld, og frå fredag til mandag skal desse tale: Christian Skoge, Karen Sofie Aasmyr, Per Byrknes og Ragnhild M Romarheim.

Vi håpar dette vert gode dagar! Velkommen alle!

ps: Søndag 11. oktober er vanleg storsamling, med dåp:)

Skjermbilde 2015-08-14 kl. 11.06.05Då er høstens program klart, og ligg HER under program. Storsamlingene er fortsatt vårt felles møtepunkt som storforsamling, men denne høsten blir det også kveldsmøte alle søndager det ikke er storsamling! Håper det kan bli et godt møtepunkt med tid og ro til både Gud og hverandre!

Videre satser vi på Bedehusweekend også dette året: 6.-8. november reiser vi til Raknestunet for å ha ei flott helg saman! Sett av datoen allerede nå!

Vi ser fram mot høsten. Det overodna temaet blir "Vårt personlige trosliv". Håper Gud kan få arbeide videre med oss der han startet før sommeren, og at vi alle kan gå noen steg nærmere Han. Gud ønsker personlig relasjon med hver enkelt av oss, og vi håper vi kan hjelpe hverandre til å oppleve og se Gud slik han virkelig er!

Velkommen til et nytt semester!