011 2I haust startar me i bedehuset med tre ulike tilbod for alle i bygda som me håpar vert tatt i bruk og kjem til nytte for dei som treng det. Dersom du tenkjer at her har eg eit behov eller du kjenner til nokon andre med dette behovet er det deg me er på jakt etter. Ta kontakt med oss og me vil etter beste evne lage ei god løysing for dei det gjeld!  (tilbuda ser du under menyfanene "hva kan vi hjelpe med")