Hausten i forsamlinga vår

Vel overstått sommarferie til dykk alle.

Me er glade for å gjere oss klare til ein ny sesong saman som forsamling, sjølv om det vert ein anleis måte å starte opp på.

Det er gledeleg å kunne melde at kveldsmøtene og fellessapskveldane vil gå som normalt. Desse møtene vert i bedehuset. Også her gjeld allmenne smittevernsreglar (meir om dette under informasjon om storsamling) og registrering av frammøtte. Me oppfordrar til at dei vaksne nyttar desse møta endå meir aktivt framover då me vaksne treng å vere saman også utan barna, og få denne typen møtesamver. Slik kan og familiemøtene med god grunn kan vere mest på barna sine premisser. Første kveldsmøte blir 6.september kl 19.30 med Ole Corneliussen.  Helga 11. – 13. september gler me oss til møteserie med Marit Andersen.    Kveldsmøter 11. og 12. kl 19.30.

Vi er alle rammet av den spesielle situasjonen som har rammet verden. Dette gjør at vi alle må følge myndighetens råd, anbefalinger og påbud for å hindre smittespredning. Vi kan ikke ha møter slik som vi pleier og i denne tiden må vi tilpasse oss etter beste evne.  Nordhordland indremisjon har snudd seg rundt og laget andakter som en kan lese på hjemmesiden, i tillegg har de lagt ut andakter på youtube.

 

Følg linkene:

 

YOUTUBE

Nordhordland Indremisjon

 

Den 23.1.20 vil det bli avholdt "Raknestunmøte" på Eknes bedehus. Reidun Skurtveit kommer og det vil komme representanter fra raknestunkomiteen. Det vil bli mulighet til å presantere spørsmål og synspunkt ifm. Raknestunprosjektet.

 

 

Vi hadde en veldig kjekk storsamling den 8.12.19. Med bokutdeling til 4 åringer og bibelutdeling til 8 åringer. Taleren for anledningen var Torgeir Skrunes. Han hadde fått i oppgave å tale over temaet "Jesus i Hjemmet". Han hadde mangen fine tanker og en god del konkrete råd. Mange ble inspirert og vi har derfor spurt om få tilgang til presentasjonen. Denne har Torgeir vellvillig gitt oss. Trykk på linken under for å laste ned presentasjonen.